Asia Badminton Cup final 2008
PLATZ 4
H1/1 Masahiko Tanaka Lu Sun Vs Vinh  Suthee 21 : 15 ; 13 : 21 ; 19 : 21 1 : 2
H2/1 Juergen Schodl Yang Dai  Vs Mitchel Quang 21 : 16 ; 19 : 21 ; 21 : 14 2 : 1
D2/1 Jessie Soh Xiaorong Chen Vs Trang Nhung 21 : 13 ; 21 : 19 ;   :   2 : 0
H3/1 Zeng Fan Lianghou Zhu Vs Tien Kesrat 21 : 23 ; 15 : 21 ;   :   0 : 2
H5/1 Jongpyo Lee Yasushi Takamine Vs Liem  Nord 13 : 21 ; 23 : 21 ; 21 : 17 2 : 1
M4 Lu Sun Ngany Schodl Vs Suthee Nhung 21 : 15 ; 21 : 18 ; : 2 : 0
M2 Masahiko Tanaka Rika Tanaka Vs Mitchel Pornsi 21 : 14 ; 21 : 17 ;   :   2 : 0
M1 Juergen Schodl Jessie Soh Vs Vinh  Ple 18 : 21 ; 17 : 21 ;   :   0 : 2
H6/2 Jongpyo Lee  Hidekuni Fujioka Vs Stefan Nord 17 : 21 ; 18 : 21 ;   :   0 : 2
H5/2 Lianghou Zhu Jongpyo Lee Vs Viwat Sopkurn 15 : 21 ; 21 : 13 ; 21 : 17 2 : 1
H2/2 Yang Dai Lu Sun Vs Tien Mitchel 17 : 21 ; 21 : 18 ; 18 : 21 1 : 2
H1/2 Masahiko Tanaka Juergen Schodl Vs Quang Vinh 21 : 14 ; 10 : 21 ; 21 : 17 2 : 1
PLATZ 3
M7 Wei Chu Naomi Kojima Vs Tien Poravier 15 : 21 ; 15 : 21 ;   :   0 2
M6 Zeng Fan Chihiro Takamine Vs Kesrat Nok 21 : 13 ; 18 : 21 ; 17 : 21 1 : 2
D1/1 Yumi Nakanishi Ngany Schodl Vs Pornsi Ple 21 : 5 ; 21 : 9 ;   :   2 : 0
H4/1 Lingchuan Chen  Wei Chu Vs Sy  Sopkurn 21 : 23 ; 14 : 21 ;   :   0 : 2
D3/1 RIka Tanaka Chihiro Takamine Vs Nok  My Yen 21 : 12 ; 21 : 12 ;   :   2 : 0
H6/1 Yasushi Takamine Hidekuni Fujioka Vs Stefan Viwat 15 : 21 ; 12 : 21 ;   :   0 : 2
M5 Lingchuan Chen Xiaorong Chen Vs Quang My Yen 16 : 21 ; 20 : 22 ;   :   0 : 2
M3 Dai Yang Yumi Nakanishi Vs Huy Trang 19 : 21 ; 18 : 21 ;   :   0 : 2
D3/2 Chihiro Takamine Naomi Kojima Vs My Yen Poravier 18 : 21 ; 19 : 21 ;   :   0 : 2
H4/2 Lianghou Zhu Wei Chu Vs Liem  Sy 15 : 21 ; 17 : 21 ;   :   0 : 2
D2/2 Xiaorong Ngany Schodl Vs Pornsi Nhung 21 : 13 ; 21 : 10 ;   :   2 : 0
H3/2 Zeng Fan Lingchuan Chen Vs Kesrat Suthee 5 : 21 ; 8 : 21 ;   :   0 : 2
D1/2 Yumi Nakanishi Jessie Soh Vs Ple Trang 19 : 21 ; 21 : 18 ; 21 : 13 2 : 1
CH/JP TH/VN
TOTAL: 11 : 14
Last Cup: 12 : 15
Total all Games:  23 : 29